دنیای آموزش ریاضی

پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

من ترم سوم ارشد آموزش ریاضی هستم و سرگرم انتخاب موضوع پایان نامه.

واقعا کار سختیه ، چون تا حالا به ما موضوع میدادن و ما میرفتیم مطالعه می کردیم اما الان انتخاب یک موضوع مشخص-البته به نظر من- کار سختیه.یک سری موضوعات پایان نامه براتی شما می گذارم تا ایده بگیرید، شاید شما هم مشکل من را داشته باشین.

بررسي تطبيقي تاثير معلم بر عملکرد رياضي دانش‌آموزان در TIMSS با کاربردي از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها/ سيما آقاخاني.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و عباس رحيمي‌نژاد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

فراشناخت و حل مساله/ عليرضا پورشريف.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۳.

روشهاي رهگشا در حل مسئله/ امان‌الله نهک ميرچنار.- به راهنمايي طاهر قاسمي هنري، به مشاوره احمد شاهوراني و غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۲.

استدلال و اثبات در رياضيات دبيرستاني با استانداردهاي NCTM در سه دوره آموزشي ايران (از سال ۱۳۴۰ تا کنون)/ حسين وشادي آراني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي و روح‌الله جهاني‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

درون‌يابي فازي و کاربرد آن در آموزش رياضي/ طيبه حجاري.- به راهنمايي توفيق الهويرنلو، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۳.

عوامل موثر بر کارايي نسبي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان در درس رياضي/ محبوبه‌السادات نبوي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۲.

ارايه الگوي پيشنهادي براي تلفيق خلاقيت در برنامه‌درسي رياضي دوره ابتدايي/ فريبا محمدحسين.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

نقش تاريخ رياضي در تدريس و يادگيري حسابان/ سيداحمد سادات حسيني.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

بررسي نظام‌باوري دانش‌آموزان و رابطه‌ي آن با يادگيري رياضي و حل مساله/ علي‌اصغر مرادي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۲.

بررسي هندسه دبيرستان با توجه به استانداردهاي NCTM/ عذرا اجلالي ياملق.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

استراتژيهاي حل مسئله و تحليل آنها/ رضا قراگوزلو.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره محمدحسن بيژن‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۳.

تاريخ رياضيات و آموزش رياضيات/ بهناز ساويزي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۳.

مدل‌سازي رياضي و نقش آن در آموزش رياضي/ رحمان اميني.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

شيوه‌هاي آموزش حسابان در دبيرستان/ حميرا قادري.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

علل افت تحصيلي درس رياضي سال اول متوسطه مناطق غرب گيلان/ رحيم متين‌پور.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره شاهوراني و غلامرضا جهانشاهلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

آموزش هندسه و ارائه راهکارهاي اصولي براي بهبود آن در دبيرستان/ صمد شعباني‌فر.- به راهنمايي حسين دوستي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

کاربرد رايانه در آموزش رياضيات مدرسه‌اي/ الناز فيروزيان.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

لزوم آموزش ضمن خدمت معلمان و تاثير آن در اصلاح روش تدريس/ زهرا خامه‌چيان.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره عليرضا مدقالچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

يادگيري و آموزش مفاهيم رياضي از طريق حل مساله/ انسيه شاهداني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۳-‎۱۳۸۲.

بررسي، تعيين و تبيين ويژگي‌هاي دبيران موفق رياضي/ صديقه ابراهيمي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره سيدحسن علم‌الهدايي و عين‌اله پاشا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي روش حل مسئله در آثار دانشمندان اسلامي/ اکرم بکلو.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره اسماعيل منصوري لاريجاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

بررسي نظام‌هاي آموزش رياضي هنرستان‌هاي کشور/ محمد ابراهيمي مطلق.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

تاثير هندسه در يادگيري رياضي و مقايسه آن در دوره‌هاي مختلف آموزشي/ محمدرضا حسن‌زاده.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي اثرات I.C.T بر آموزش مدارس سمپاد (تيزهوشان) استان مازندران/ غلامرضا رضائي ميداني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره توفيق الهويرانلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

شاخص‌هاي موثر بر عملکرد معلمان رياضي/ فاطمه ميرآخورلو.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقا، دانشکده زبان و ادبيات، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

تاثير شاخص‌هاي موثر بر يادگيري رياضي دانش‌آموزان/ صديقه فرخي آزادي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

استفاده از تفکر ساخت‌گرايي در برنامه‌ريزي درسي رياضي/ عليرضا علي‌حاجي محمد.- به راهنمايي عليرضا مدقالچي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

نقش نمودارها در آموزش و يادگيري معني‌دار مفهوم تابع در دوره متوسطه/ رضا شاه‌محمدي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

ساختار طولي رياضي در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه/ ريحانه فتحي ارطه.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

نقش مدلسازي در آموزش حساب ديفرانسيل و انتگرال دبيرستان/ اکبر منصوري.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۵.

لزوم آموزش معلمان قبل از ورود به مدرسه و بعد از ورود به مدرسه (ضمن خدمت)/ احمدعلي حالتي املشي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

آموزش رياضي، چشم‌انداز ۲۰ سال آينده کشور - مسير تحقيقات/ بيوک رضائي.- به راهنمايي غلامرضا جهانشاهلو، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

کاربرد گراف در آموزش رياضي/ فاطمه شيخ‌سنگ تجن.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره ابوالفضل تهرانيان و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

نقش مدل‌سازي رياضي در آموزش درس رياضيات گسسته دوره پيش‌دانشگاهي/ احمد جمشيدي‌پور.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

راهکارهاي افزايش ميزان موفقيت دانش‌آموزان دوره متوسطه در رياضي از ديدگاه دبيران در استان اردبيل/ فينا تيزپاز.- به راهنمايي محمدحسن بيژن‌زاده، به مشاوره توفيق اللهويرنلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي نقش ارزشيابي در فرايند ياددهي و يادگيري رياضيات دبيرستاني ايران/ يعقوب محمودي حکمت.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي رويکرد تجسم فکري افراد نابينا به انضمام بررسي کتب رياضي آنها/ نيلوفر بهبهاني.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۴.

نقش مدل‌سازي در آموزش درس رياضي عمومي رشته تجربي دوره پيش‌دانشگاهي/ سيروس علي رمجي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي عملکرد مقايسه‌اي دانش‌آموزان با تفکر همگرا / واگرا در حل مسائل کران - باز در درس حسابان/ زهره قرباني.- به راهنمايي سيدحسن علم‌الهدايي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۵.

شناسايي شاخصهاي موثر بر افت تحصيلي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان در درس رياضيات ۱ شهرستانهاي استان تهران/ حسين عيسي‌زاده نشلي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

حافظه فعال شاگردان و پنداشت‌هاي غلط آنان در يادگيري رياضيات دبيرستان/ منيژه اسکندري.- به راهنمايي سيدحسن علم‌الهدايي، به مشاوره احمد شاهوراني و غلامرضا نفيسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي نقش ICT در طرح‌ريزي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت دبيران رياضي شهر تهران/ فرهاد رحماني.- به راهنمايي اسماعيل بابليان، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

بررسي تاثير آموزش رياضي دوره دبيرستان و پيش‌دانشگاهي در تحقق اهداف علوم انساني/ ماندانا روزبياني.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، به مشاوره احمد شاهوراني و ابوالفضل تهرانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

استفاده از روش حل مساله در آموزش مفاهيم رياضي/ عبدالله ميرزايي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره توفيق الهويرنلو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

تاثير فرهنگ بر آموزش رياضي در ايران/ ديانا فردين.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره محمدصادق مهدوي و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

نقش منطق در رياضيات دبيرستان/ جهانشاه عزيزپناه.- به راهنمايي ابوالفضل تهرانيان، به مشاوره احمد شاهوراني، فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۵.

بررسي درس رياضيات عمومي دوره پيش‌دانشگاهي و شيوه‌هاي تدريس و حل مساله در آن با توجه به استانداردهاي NCTM/ کبير شعاعي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره عليرضا مدقالچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

تحليل ديدگاه دبيران رياضي نسبت به تاثير راهبردهاي افزايش انگيزش در يادگيري رياضي/ مريم سجادي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي و ابوالفضل تهرانيان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

بررسي موانع و مشکلات يادگيري و ياددهي رياضي از ديدگاه دبيران رياضي/ ژيلا روشنايي.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۵.

بررسي عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان پايه سوم راهنمايي استان سمنان در درس رياضي/ محمدحسين کريميان.- به راهنمايي مير مظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

تاثير نگرشهاي دانش‌آموزان نسبت به رياضي بر عملکرد آنها/ زهرا کامياب.- به راهنمايي احمد شاهوراني، به مشاوره غلامرضا نفيسي و عين‌اله پاشا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

نظريه گراف و آموزش رياضي/ نسيم اصغري.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره احمد شاهوراني و فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

نظريه کدها در گراف و کاربرد آن در آموزش رياضي/ نسرين عين‌اللهي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آموزش نظريه گراف‌ها در خصوص شبکه‌ها و کاربرد آن/ معصومه فيروزي‌اقدم.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره فرهاد حسين‌زاده لطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آموزش شبکه‌ي جبري (لاتيس) با استفاده از نظريه گراف/ شهربانو داداشي.- به راهنمايي ميرمظفر معصومي، به مشاوره احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

عوامل موثر بر افت تحصيلي درس رياضيات سال اول دبيرستان در استان سمنان/ نجيبه غندالي.- به راهنمايي فرهاد حسين‌زاده لطفي، احمد شاهوراني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم پايه، گروه رياضي، رشته آموزش رياضي) ؛ ‎۱۳۸۶.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 13:3  توسط نجمه رزازپور